...

กฏ-กติกา

 1. ผู้ที่ร่วมสนุกจะต้องเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซด์ MUAYBET และมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 2. สมาชิกต้องรักษา Username และ Password ร่วมถึงรหัสถอนเครดิตอย่างดีและไม่นำไปใช้งานร่วมกับผู้อื่น ทางทีมงาน MUAYBET ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ หากมีผู้อื่นเข้ามากระทำการใดๆ ใน Username นั้นๆ
 3. สมาชิกจะต้องทราบกฏ-กติกา เงื่อนไขทั้งหมดของเว็บไซต์ MUAYBET โดยสามารถอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์หลังจากการ Login เข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ทีมงานจะถือว่า สมาชิกได้รับรู้ กฎ-กติกา ของเว็บไซต์โดยสมบูรณ์แล้ว ทางทีมงาน MUAYBET จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการไม่ทำความเข้าใจในกฏ-กติกาของท่านสมาชิกเอง
 4. ทีมงาน MUAYBET ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กับสมาชิกที่มีชื่อเป็นเจ้าของ Username เท่านั้น
 5. สมาชิกจะต้องทำการตรวจสอบยอดเงินในเครดิตของท่านให้ถูกต้อง และตรงกับยอดเงินที่ฝากเข้ามา และมีหน้าที่แจ้งต่อทีมงาน MUAYBET ใน กรณีที่เครดิตไม่ครบจำนวน โดยแจ้งแก่ทีมงานก่อนการเดิมพัน (แทงมวย) ภายใน 24 ชั่วโมง และต้องมีหลักฐานการฝากเงินประกอบด้วยเท่านั้น หากเกินกว่ากำหนดหรือไม่มีหลักฐานการฝากเงินประกอบ ทางทีมงานขอระงับสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเครดิตใดๆ ใน Username ของท่าน
 6. ในกรณีที่มีการอัพยอดเครดิตเกินจริง สมาชิกจะต้องแจ้งต่อทีมงาน MUAYBET ในทันที มิฉะนั้นทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งถอนในทุกกรณี
 7. ทางทีมงาน MUAYBET จะยึดถือ ข้อมูลของสมาชิกที่แจ้งไว้ ณ ปัจจุบันเป็นหลัก โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น หากท่านต้องการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานใดๆ เกี่ยวกับรายการเดิมพัน ความผิดพลาดด้านการเงิน การปลดล็อค Username การ Reset password ทั้งหมดนี้สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามที่ทีมงานสอบถาม มิฉะนั้นทางทีมงาน MUAYBETจะไม่ดำเนินการใดๆ ตามความร้องขอของท่าน
 8. หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยการ Login เข้าระบบ และทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง หรือแจ้งให้ทีมงาน MUAYBET รับทราบ เพื่อแก้ไขข้อมูลล่าสุด
 9. ทางทีมงาน MUAYBET จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อกรณีที่เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดในการเดิมพัน อันเนื่องมาจากตัวอุปกรณ์หรือการสื่อสารใดๆ ของท่านสมาชิกเอง
 10. ทาง ทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่อสมาชิกที่ใช้ Username ร่วมกัน เพราะถือเป็นข้อตกลงที่ทั้งคู่ได้ทำการตกลงกันมาอย่างดีแล้ว โดยให้ดำเนินไปตามกฏข้อ 3 ข้างต้น
 11. ถ้า Account ของสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ภายใน 3 เดือน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการในการยกเลิก Account ไปได้ทันที
...

การเดิมพัน

การร่วมสนุกกับ MUAYBET จะเป็นการวางผ่าน Internet ทั้งสิ้น สมาชิกไม่สามารถร่วมสนุกผ่านทางโทรศัพท์ โดยรูปแบบการเล่นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • การแทงเรตมวย (เดี่ยว)
 • การแทงมวยชุด (3 คู่ขึ้นไป)

MUAYBET จะมีรายการเดิมพัน ทุกวันที่มีมวยทำการแข่งขัน ทั้งมวยเวทีมาตรฐาน ลุมพินี, ราชดำเนิน และมวยตู้ที่ทำการถ่ายทอดสดทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ หรือรายการแข่งขันมวยไทยที่ทำการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆ

กติกาการเดิมพัน MUAYBET

 • การวางเดิมพันของ MUAYBET จะตอบรับเมื่ออยู่ในสถานะ Online เท่านั้น
 • การวางเดิมพันของ MUAYBET ประเภทต่างๆ เป็นรายการที่สมาชิกจะต้องทำการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลมามาอย่างดี และถือว่าสมัครใจเล่นในทุกรายการที่ได้กดเดิมพัน จึงไม่สามารถนำเหตุผลอื่นใดมาอ้างเพื่อยกเลิกหรือเรียกร้องเงินคืนได้
 • ในการเดิมพันของ MUAYBET ทุกรายการ จะถือว่าเจ้าของ Username เป็นผู้ทำรายการแต่เพียงผู้เดียว สมาชิกไม่สามารถอ้างเหตุผลอื่นใดในการปฏิเสธการวางเดิมพัน MUAYBET นั้นได้ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและ password ในการเข้าเว็บไซต์ หากมีบุคคลอื่นเข้าไปเดิมพันใน Username ของท่าน ทางทีมงาน MUAYBET จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • การเดิมพัน MUAYBET ในทุกรายการ สมาชิกจะต้องทำการ ตรวจสอบสถานะรายการเดิมพันนั้นๆ ว่าทางเว็บไซต์ได้ตอบรับการวางเดิมพันหรือขึ้นว่าให้รอ (รอ) โดยทุกรายการจะต้องแสดงการยืนยัน (OK) จึงจะถือว่ารายการดังกล่าวสมบูรณ์ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าจอด้านซ้ายมือ หรือเมนู ทวนของ
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของการวางเดิมพัน MUAYBET ให้ถูกต้องก่อนทำการยืนยัน ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบและ ต่อการพิมพ์ราคา/การกดเดิมพันที่ผิด รวมถึงการวางเดิมพันซ้ำเกินจำนวนของสมาชิก นอกจากมีเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดของตัวเว็บไซต์นั้นๆ
 • ทางทีมงาน MUAYBET จะถือยอดได้-เสีย ของทางเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกสามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู ประวัติการเล่น เพื่อตรวจสอบ ยอดได้/เสีย หากมีข้อผิดพลาดในการเดิมพัน สูญหาย ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดนอกเหนือจากนี้ สมาชิกจำเป็นต้องทำการบันทึก (save) ภาพหรือพิมพ์หน้าดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันแก่ทางทีมงาน โดยภาพที่ทำการบันทึกหรือพิมพ์ จะต้องแสดงให้เห็นในทุกส่วนที่เดิมพันและสถานะความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน
 • ในกรณีเกิดข้อผิดพลาดข้างต้น สมาชิกจะต้องหยุดการวางเดิมพันในรายการอื่นๆ และแจ้งปัญหาให้กับทางทีมงาน MUAYBET รับทราบในทันที ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของทีมงานและ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านสมาชิกเอง
 • ในกรณีที่มีการวางเดิมพันเข้ามาหลังจากมีผลการแข่งขัน แพ้ - ชนะ ไปแล้ว โดยยึดถือเวลาในการวางเดิมพันเป็นหลัก จะถือว่าการเล่นนั้นเป็นโมฆะ ไม่มีการคิดผลได้ - เสีย โดยในหน้า ทวนของ และประวัติการเล่นจะแสดงสถานะเป็น ยกเลิก
 • สมาชิกจะสามารถวางเดิมพัน ได้เท่าตามจำนวนยอดเงินที่ฝากมาเท่านั้น
 • ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดเว็บไซต์ MUAYBET ชั่วคราวได้
 • ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาในการอัพเครดิตแก่สมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กฏ-กติกา สำหรับเกมส์การแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท่านสมาชิกจะตั้งหมั่นคอยตรวจสอบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและรับทราบ

กติกามวยเดี่ยว

 1. กรณีมีมวยไล่ลง คืนทุนไม่มีการได้เสีย
 2. กรณีมวยเสมอ คืนทุนไม่มีการได้เสีย
 3. กรณีมวยเปลี่ยน คืนทุนไม่มีการได้เสีย
 4. กรณีมวยสลับมุม ให้คิดผลตามผลการชนะจริงของนักมวย

กติกามวยชุด

 1. ต้องทายผลมวยอย่างน้อย 3 คู่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 คู่
 2. กรณีมีมวยเสมอ,มวยไล่ลง คืนทุนไม่มีการได้เสีย เช่น
  • มีผลเสมอ,มวยไล่ลง คู่ที่ 1 เท่ากับบิลที่ทายผลมาทั้งหมดยกเลิกคืนทุน
  • มีผลเสมอ,มวยไล่ลง คู่ที่ 2 ถ้าคู่ที่1 ทายถูก ชุดนั้นยกเลิกคืนทุน, ถ้าคู่ที่1 ทายผิด ถือเป็นบิลตายอยู่แล้ว ไม่ต้องคืนทุน
  • มีผลเสมอ,มวยไล่ลง คู่ที่ 3 ถ้าคู่ที่1 หรือ 2 ทายผลถูก ชุดนั้นให้คืนทุน, แต่ถ้าคู่ที่1หรือ2 ทายผลผิด ถือเป็นบิลตายอยู่และไม่ต้องคืนทุน
  • มีผลเสมอ,มวยไล่ลง คู่ที่ 4 ที่ทายมาทั้งหมดให้คืนทุน ยกเว้น มีการทายผล คู่ที่ 1,2,3 คู่ใดคู่หนึ่งผิด ถือเป็นบิลตายอยู่แล้วไม่ต้องคืนทุน
 3. กรณีมวยเปลี่ยน และ ถอนชกกระทันหัน ไม่ตรงกับที่ทายผลไปแล้ว ให้ยกเลิก เฉพาะคู่นั้น ส่วนคู่ที่เหลือให้นำมาคิดผลเหมือนเดิม
 4. กรณีมวยสลับมุม ให้คิดผลตามผลการชนะจริงของนักมวย
 5. กรณีทายถูก ให้นำทุนมาคูณเบิ้ล ไปเรื่อยๆ จนครบคู่ที่ทายผล
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สมาชิก จะต้องเป็นผู้ตรวจกฎกติกาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ